Stabilizacja napięcia – co oznacza stabilne napięcie w baterii?